Reklamačné podmienky

Zákazník je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať, či tovar nie je poškodený alebo či nedošlo k jeho zámene. V prípade, že bol doručený tovar poškodený, oznámte zistené nedostatky čo najskôr predajcovi.

Reklamáciu môžete vybaviť:

  • telefonicky: +421 51 722 32 57 (každý pracovný deň od 7:00 – 15:30)
  • e-mailom: atak@atak.sk (e-maily môžete posielať kedykoľvek)
  • poštou (listy zasielajte na adresu - ATAK, Jarková 4, 080 01 Prešov)

Chybný alebo poškodený tovar Vám bude opravený alebo vymenený, po zaslaní reklamovaného tovaru na našu adresu na náklady odosielateľa. Tovar však musíte dodať kompletný (suchý a čistý), tak ako Vám bol doručený od predávajúceho. Pokiaľ bude doručený tovar špinavý alebo nekompletný, zašleme Vám ho späť s požiadavkou na úhradu poštovného.

K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré kupujúci s tovarom prijal, t.j. faktúra, záručný list ap. Postačia ofotené kópie a nezabudnite na seba uviesť kontakt (najlepšie telefonický). Vaša reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. O vybavení Vás budeme vopred informovať. Pokiaľ si tovar nevyzdvihnete do 2 mesiacov odo dňa, kedy sme ho prijali, budeme Vám účtovať skladné vo výške 0,2€ za deň.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tovarov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Záručná doba je pri každom tovare 24 mesiacov (ak nie je uvedené inak) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Inak neupravené podmienky sa riadia predovšetkým Občiansym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

Dôležité upozornenie: Ak dôjde k poškodeniu tovaru zo strany kupujúceho, predávajúci nie je povinný tovar vymeniť (nie je možné vymáhať náhradu škody).

 
INFORMÁCIE Atak, výrobné družstvo
Jarková 4
08001 Prešov
IČO: 00692113
TÍMOVÉ ŠPORTY051/ 38 11 753
sales@atak.sk
ZÁKAZKOVÁ VÝROBA051/ 77 31 975
trade1@atak.sk
KAMENNÁ PREDAJŇA051/ 38 11 756
trade2@atak.sk
OTVÁRACIE HODINY Pondelok - Piatok: 9:30-17:30,
Sobota: 9:30-12:00